Chuyển tới nội dung

Quản lý tài nguyên nước- Sự nghiệp của bạn, tương lai của chúng ta

18.05.2020

Thời tiết bất thường và tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nước sạch, điều này đòi hỏi phải có cách nhìn nhận mới về cách thức quy hoạch, sử dụng nguồn nước. Hơn thế nữa, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, thiên tai bão, lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng, nước biển dâng... đang ngày càng gia tăng cả về mức độ nghiêm trọng lẫn phạm vi ảnh hưởng. Trong thời gian này chúng ta đang chứng kiến hạn hán, nắng nóng dữ dội và tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long làm cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh và quá tải về cơ sở hạ tầng đô thị cũng như sức ép về tăng dân số và yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đòi hỏi cần nhiều nước hơn đang là thách thức lớn nhất đối với sự phát triển và quản lý tài nguyên nước.

Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm ổn định chính trị xã hội và an ninh quốc phòng. Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết:Nếu như không có những hành động quyết liệt thì tài nguyên nước, một yếu tố động lực đã và đang thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam, sẽ trở thành một cản trở của sự phát triển. Nếu hành động sớm thì sẽ đảm bảo được rằng tài nguyên nước vẫn sẽ tiếp tục là một yếu tố chủ chốt giúp Việt Nam phát triển thịnh vượng hơn.”

Tồn tại bất cập hiện nay trong quản lý, khai thác tài nguyên nước bắt nguồn từ chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực để thực thi nhiệm vụ về quản lý tài nguyên nước còn chưa đáp ứng được với yêu cầu của xã hội cả về số lượng, chất lượng. Vì vậy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về quản lý tài nguyên nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng cho hiện tại và tương lai. Nguồn nhân lực được đào tạo đó phải có cách nhìn nhận mới về cách thức quy hoạch, sử dụng nguồn nước và đề xuất định hướng quản lý, sử dụng tài nguyên nước nhằm phát triển bền vững. Một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam là Khoa Tài nguyên nước, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Với sự tư vấn từ các chuyên gia Hà Lan, hướng dẫn của UNESCO, chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên nước chú trọng việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, thực tập bắt nhịp xu thế toàn cầu hoá và công nghệ 4.0.

Tài nguyên nước là nền tảng cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội, đối với thế hệ trẻ, mang trên vai trọng trách thực hiện và phát triển tương lai cho đất nước, ngoài việc thay đổi nhận thức để thay đổi hành vi khi tiếp cận với tài nguyên nước thì sức trẻ và sáng tạo được coi là mấu chốt để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến nguồn tài nguyên quý giá này.

Bài viết khác