Chuyển tới nội dung

Giảng viên

Khoa Tài nguyên nước có 17 giảng viên cơ hữu gồm: 02 Phó Giáo sư, 03 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ trong đó 04 Nghiên cứu sinh, 01 kỹ sư, 01 cử nhân và các cộng tác viên, giảng viên thỉnh giảng trong, ngoài nước.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

PHẠM QUÝ NHÂN
Chức vụPhó Hiệu trưởng
Học hàm, học vịPhó Giáo sư, Tiến sĩ
Chuyên ngànhĐịa chất Thủy văn
Bộ mônTài nguyên nước dưới đất
Emailpqnhan@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
HOÀNG THỊ NGUYỆT MINH
Chức vụTrưởng Khoa
Học vịTiến sĩ
Chuyên ngànhThủy văn
Bộ mônQuản lý Tổng hợp Tài nguyên nước
Emailhtnminh.tnn@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
HOÀNG NGỌC QUANG
Chức vụGiảng viên
Học hàm, học vịPhó Giáo sư, Tiến sĩ
Chuyên ngànhThủy văn
Bộ mônTài nguyên nước mặt
Emailhnquang@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
LÊ VIỆT HÙNG
Chức vụPhó trưởng Khoa
Học vịThạc sĩ
Chuyên ngànhKhí quyển, nước và môi trường đô thị
Bộ mônQuản lý chất lượng và bảo vệ môi trường nước
Emaillvhung@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
TRẦN THÀNH LÊ
Chức vụPhụ trách Phòng Thực hành - Thí nghiệm
Học vịTiến sĩ
Chuyên ngànhĐịa lý
Bộ mônTài nguyên nước dưới đất
Emailttle@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
TRẦN VĂN TÌNH
Chức vụPhụ trách Bộ môn
Học vịThạc sĩ
Chuyên ngànhThủy văn
Bộ mônTài nguyên nước mặt
Emailtvtinh@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
TẠ THỊ THOẢNG
Chức vụGiảng viên
Học vịTiến sĩ
Chuyên ngànhĐịa chất kỹ thuật và Kỹ thuật Tài nguyên nước dưới đất
Bộ mônTài nguyên nước dưới đất
Emailttthoang@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
ĐỖ BÌNH DƯƠNG
Chức vụKỹ thuật viên
Học vịThạc sĩ
Chuyên ngànhThủy văn
Bộ mônTài nguyên nước mặt
Emaildbduong@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
TRẦN QUANG HỢP
Chức vụGiảng viên
Học vịThạc sĩ
Chuyên ngànhThủy lợi - Tài nguyên nước
Bộ mônQuản lý Tổng hợp Tài nguyên nước
Emailtqhop@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
TRẦN THÙY CHI
Chức vụGiảng viên
Học vịThạc sĩ
Chuyên ngànhCơ sở Kỹ thuật hạ tầng
Bộ mônQuản lý chất lượng và bảo vệ môi trường nước
Emailttchi@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
TRẦN NGỌC HUÂN
Chức vụGiảng viên
Học vịThạc sĩ
Chuyên ngànhQuản lý Tổng hợp Tài nguyên nước
Bộ mônQuản lý Tổng hợp Tài nguyên nước
Emailtnhuan@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
HOÀNG THỊ PHƯƠNG
Chức vụGiáo vụ Khoa
Học vịCử nhân
Chuyên ngànhKế toán
Bộ môn-----
Emailhtphuong@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
PHÙNG THỊ LINH
Chức vụGiảng viên
Học vịThạc sĩ
Chuyên ngànhCơ sở Kỹ thuật hạ tầng
Bộ mônQuản lý chất lượng và bảo vệ môi trường nước
Emailptlinh@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Chức vụGiảng viên
Học vịThạc sĩ
Chuyên ngànhThủy văn
Bộ mônTài nguyên nước mặt
Emailntbngoc@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
THI VĂN LÊ KHOA
Chức vụGiảng viên
Học vịThạc sĩ
Chuyên ngànhQuản lý Tổng hợp Tài nguyên nước
Bộ mônQuản lý Tổng hợp Tài nguyên nước
Emailtvlkhoa@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Chức vụGiảng viên
Học vịThạc sĩ
Chuyên ngànhQuản lý Tổng hợp Tài nguyên nước
Bộ mônQuản lý Tổng hợp Tài nguyên nước
Emailnttlinh@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học
VŨ ĐỨC MẠNH
Chức vụGiảng viên
Học vịKỹ sư
Chuyên ngànhThủy văn môi trường
Bộ mônQuản lý Tổng hợp Tài nguyên nước
Email@hunre.edu.vn
 Lý lịch khoa học