Chuyển tới nội dung

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm học 2015 – 2016 sinh viên lớp ĐH2TNN, ngành Thủy văn – chuyên ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

19.06.2016

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi sinh viên nhằm đánh giá năng lực của sinh viên trước khi tốt nghiệp đồng thời cũng là cơ hội để sinh viên làm quen với cách trình bày các kết quả nghiên cứu của mình. Đây chính là thành quả trong khoảng thời gian dài phấn đấu học tập và nghiên cứu, là bước khởi đầu cho nghề nghiệp trong tương lai . Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô trong và ngoài Khoa, nội dung các đồ án rất phong phú, liên quan đến lĩnh vực như điều tra, đánh giá, khai thác sử dụng bền vững, kinh tế và chính sách Tài nguyên nước, xem xét các đối tượng khác nhau về nguồn nước, đối tượng sử dụng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Hình 1: Sinh viên Đào Tuấn Anh trình bày kết quả đồ án tốt nghiệp về "Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Bên cạnh đó, Khoa Tài nguyên nước tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có thể lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp bằng Tiếng Anh để nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ và cơ hội hội nhập quốc tế sau khi ra trường.

Hình 2: Ba sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước bằng Tiếng Anh

Kết thúc 2 ngày làm viêc, công tác chấm đồ án tốt nghiệp được các Hội đồng tiến hành nghiêm túc và công bằng. Kết quả thu được đã khẳng định tinh thần làm việc nghiêm túc của toàn bộ cán bộ giảng viên và sinh viên Khoa Tài nguyên nước.

Một số hình ảnh trong lễ bảo vệ:

 

PGS.TS Phạm Quý Nhân chủ tịch hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của sinh viên

 Ảnh tập thể các thành viên và sinh viên bảo vệ ĐATN trong hội đồng

 Trần Ngọc Huân, Phùng Thị Linh

Bài viết khác