Chuyển tới nội dung

Thông tin học bổng Thạc sĩ và các khóa học ngắn hạn OKP cho ngành Quản lý Tài nguyên nước

13.09.2019

Chương trình học bổng Netherlands Fellowship Programme (NFP), bây giờ biết đến với cái tên Orange Knowledge Programme (OKP) chuẩn bị nhận hồ sơ xin học bổng du học Thạc sĩ tại IHE Delft.
Ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký học: 15/10/2019
Ngày hết hạn nộp hồ sơ xin học bổng: 23/2/2020
Thông tin xem thêm tại: https://bit.ly/2lLMhl8

Bên cạnh đó, còn có học bổng dành cho các khóa học ngắn hạn. Thời hạn đăng ký xin học bổng là 23/9/2019
Thông tin xem tại: https://bit.ly/2kjEzOK

 

Ngày 13/09/2019
FAWARE  
Bài viết khác