Chuyển tới nội dung

Học Quản lý Tài nguyên nước ra trường làm gì?

24.04.2020

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên nước phần lớn sẽ vào làm việc trong các Trung tâm, các Viện trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Có thể liệt kê ra các đơn vị sự nghiệp, chức năng và doanh nghiệp nhận sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên nước như: 1. Cục Quản lý Tài nguyên nước; 2. Cục Biến đổi khí hậu; 3. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường; 4. Ủy ban sông Mekong Việt Nam; 5. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia; 6. Viện Khoa học Tài nguyên nước; 7. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; 8. Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường; 9. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường; 10. Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam; 11. Viện Chiến lươc, Chính sách Tài nguyên và Môi trường; 12. Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam; 13. Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 14. Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Thường thì các Viện và Trung tâm này được phân bổ ở cả 3 miền của đất nước. Ví dụ như Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, dưới Trung tâm này sẽ có 3 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo Tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Tài nguyên nước, Trung tâm dữ liệu Tài nguyên nước, và hằng trăm Trung tâm, Viện cấp dưới khác trực thuộc các đơn vị này.

Hoặc sinh viên cũng có thể quay trở lại địa phương và xin việc làm việc ở các Sở (cấp tỉnh) hoặc Phòng (cấp huyện, xã) Tài nguyên và Môi trường, hoặc Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Bên cạnh đó, sinh viên còn có một lựa chọn thú vị khác là đầu quân cho các doanh nghiệp tư nhân, bên cạnh các doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước thải hay cấp thoát nước thì các nhà máy, xí nghiệp sản xuất trong các Khu Công nghiệp luôn có 1 phòng Kỹ thuật, chuyên xử lý nguồn nước đầu vào và đầu ra, đảm bảo an toàn cho dây chuyền sản xuất và quy định của Quốc gia về tiêu chuẩn nước thải xả ra môi trường.

Lưu ý: Các đơn vị được liệt kê phía trên đều có link liên kết đến website của họ, người đọc có thể click vào đó để tìm hiểu thêm về các đơn vị tuyển dụng trên. ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã ký Biên bản ghi nhớ cung ứng nhân lực ngành Tài nguyên nước cho một số các đơn vị nêu trên, quí vị phụ huynh và học sinh có thể tham khảo tại đây.

Bài viết khác